Vận động Nhân Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam

Vào ngày 10/5/2018, Phái Đoàn của Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn cùng các Đoàn Thể Đại Diện Các Tiểu Bang Gặp Gỡ Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Scott Busby Nhân Dịp Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.

Nhận lời mời tham gia phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam nhân dịp Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam –( ngày 11 tháng 5, 2018), cô Tuyết Hồng đã thay mặt cho 3 hội đoàn phi chính phủ tại Hoa Kỳ là Hội Phụ Nữ Việt Nam (Vietnamese American Women’s Association – VAWA) Hội Đền Hùng Radio Tiếng Nước Tôi đi cùng phái đoàn do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, MD và VA phối hợp với Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và Hệ Thống Truyền Hình SBTN đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 11giờ 30 ngày 10/05/2018 để gặp Tiến Sĩ Scott Busby, Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (Deputy Assistant Secretary), Văn phòng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Đông (BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR, Department of State).

Phái đoàn đã được TS. phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Ông Scott Busby đón tiếp rất niềm nở và nồng nhiệt, ông cũng đã phát biểu rằng ông rất quan tâm đến vấn nạn vi phạm nhân quyền tại VN hiện nay, ông còn cho phái đoàn biết là ông đã từng gặp LS nhân quyền Nguyễn Văn Đài hai lần và ông cho biết LS Đài sẽ là một trong những người được ông ưu tiên nêu lên với phái đoàn Việt Nam mà ông sẽ gặp vào tuần tới.

TS Scott Busby nói thêm rằng ông cũng đã từng lên tiếng vận động CSVN trả tự do cho các TNLT. Trong buổi gặp mặt với TS Busby đại diện các phái đoàn thuộc các  tôn giáo như Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, và đại diện các tiểu bang Florida, Massachusetts, Pennsylvania, Texas đã lên tiếng yêu cầu bộ ngoại giao can thiệp trả tự do cho các TNLT.  Mục sư Nguyễn Công Chính, cô Phương Uyên và Ns. Việt Khang cũng cảm ơn TS. Scott Busby và BNG đã giúp cho họ được an toàn đến Hoa Kỳ định cư.

 

TS. Scott Busby, Phó Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ chụp hình chung với phái đoàn tại Bộ Ngoại Giao, 10/05/2018

Trong buổi này TS. Scott Busby cũng xác nhận với đại diện 3 Hội Đoàn nói trên là ông đã nhận được tập tài liệu “PETITION REPORT ON HUMAN RIGHTS VIOLATION IN VN, referring to the U.S Global Magnitsky Act 2016” và đã có đọc. Cô Taylor phụ tá của TS. Scott Busby cũng xác nhận là cô đang đọc và nghiên cứu tài liệu dầy hơn 700 trang này. Cô Tuyết Hồng cũng đã nhờ vị Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Scott Bosby chuyển giúp 1 tập tài liệu Global Magntsky đến tân Tổng Trường Ngoại Giao Mike Pompeo và cũng đã được nhận lời hứa chuyển.

Chính thức phát biểu trước ông Phó Phụ Tá Ngoại Trường Hoa Kỳ và các cử tọa tham dự buổi tiếp kiến nầy, Cô Tuyết Hồng nêu rõ là ngoài Bộ Ngoại Giao, tài liệu trên cũng đã được gởi tới các vị dân cử, DB & Thượng Nghị sĩ với các mục đích như sau:

  • Tài Liệu Vi Phạm Nhân Quyền “Reference to The Global Magnitsky Act 2016”, là tài liệu trình bày rõ về các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống của các quan chức CSVN đến với Quốc Tế.
  • Yêu cầu Bộ Ngoại giao tiến hành điều tra và quan tâm đến các cá nhân có chức quyền trong đảng CSVN đã đàn áp nhân quyền có tên ghi trong báo cáo là những tội phạm nhân quyền nghiêm trọng cần được quan tâm.
  • Ba Hội Đoàn có tên trong Tài Liệu Nhân Quyền cũng Yêu cầu Bộ Ngoại Giao đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng đạo luật The U.S Global Magnitsky Act 2016 đối với những thành phần lãnh đạo CSVN ỷ quyền lực, trấn lột và tước đoạt tài sản của người dân phải bị chế tài.

Sau đó phái đoàn đã cùng chụp chung một tấm hình và cuộc hội kiến đã kết thúc vào lúc 12:45 PM.

Related posts