Gap xin lỗi vì bán áo có bản đồ Trung Quốc “sai”

Gap xin lỗi vì bán áo có bản đồ Trung Quốc “sai”

-Biểu tình tiếp tục ở West Bank, 60 chết, 2,400 bị thương
-Seattle thông qua luật bắt các công ty đóng thuế để giải quyết vô gia cư
-Gap xin lỗi vì bán áo có bản đồ Trung Quốc “sai”

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts