Seattle thông qua "thuế Amazon" lấy tiền giải quyết khủng hoảng nhà ở

Seattle thông qua "thuế Amazon" lấy tiền giải quyết khủng hoảng nhà ở

Hội đồng thành phố Seattle mới đây đồng chấp thuận thông qua một luật thuế mới, đánh vào các công ty lớn, để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng về thành phần vô gia cư và thiếu nhà ở giá phải chăng, vốn đang ngày càng trở nên trầm trọng.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts