Xin đừng ngộ nhận

Xin đừng ngộ nhận

Fb. Đỗ Ngà|

Hệ thống chính trị được sinh ra để làm gì? Để trả lời thì ai cũng nói được thôi, thứ nhất nó quản lý xã hội, thứ nhì nó quản lý kinh tế đất nước. Thế nhưng nếu đặt ngược lại câu hỏi, 2 mục tiêu đó họ đạt được không? Thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy những con số zero tròn trĩnh.

Quản lí xã hội thì buông bỏ hoàn toàn.

Xin bạn xem tiếp bài Xin đừng ngộ nhận tại Chân Trời Mới Media.

Related posts