Westminster chi $10 5 triệu trong 7 năm để dàn xếp các vụ kiện

Westminster chi $10 5 triệu trong 7 năm để dàn xếp các vụ kiện

-Một ông nghe nhân viên nhà hàng nói tiếng Tây Ban Nha, đòi gọi cảnh sát
-Westminster chi $10.5 triệu trong 7 năm để dàn xếp các vụ kiện
-Cảnh sát viên ‘hèn nhát’ lãnh lương hưu $100,000/năm

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts