Trở Lại Bangkok, Thái Lan (2/2)

Để thay đổi chương trình QN-QN tuần này, ký giả Ngọc Lan sẽ tường trình với độc giả vài nét sinh hoạt của thủ đô Thái Lan, lần viếng thăm gần đây sau gần 20 năm. Thái Lan là nơi hiện nay có hơn 50,000 người Việt di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại đây!

The post Trở Lại Bangkok, Thái Lan (2/2) appeared first on Nguoi Viet Online.

Related posts