Một lũ chó tay sai mị dân

Ngo Du Trung FB

Lũ man rợ VC hễ động một tí thì đem Mỹ đem Anh ra chứng minh để mị dân:

Nó nói ở Mỹ cũng có BOT, chứ đâu phải chỉ VN. Ở Mỹ có BOT, nhưng làm đường nào thì đặt trạm thu tiền trên đường đó; và đường làm đúng tiêu chuẩn. Còn VN thì đường làm một nơi đặt trạm thu tiền một ngã; vì đường chúng làm ra không ai dám đi.

Ở Mỹ cũng có người Tàu, phố Tàu; nhưng người Tàu cũng là công dân Mỹ như mọi công dân Mỹ thuộc các sắc dân khác; phải tôn trọng luật pháp Mỹ, phải bảo vệ nước Mỹ, có nghĩa vụ phải phục vụ cho tổ quốc Mỹ, không có ngoại lệ.

Còn VN thì cái đặc khu Vũng Án thành một nước tàu trên nước VN, bọn cầm quyền VC không được, không dám léo hánh đến; không biết Tàu làm gì trong cái “đặc khu” của chúng.

Thằng Nguyễn Đức Kiên và cái đảng tay sai của nó dọn đường bàn giao nước Việt cho Tàu bằng cách cho Tàu “mướn đặc khu” 99 năm, lấy tiền chia nhau chuẩn bị đu càng sang Mỹ. Và nó sủa như chó điên để mị dân rằng:

“Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”.

Con chó Nguyễn Đức Kiên ngu hay giả ngu? Tại sao ư?

Tại bọn VC chúng mày là những con chó tay sai của Tàu, sợ Tàu như sợ cha. Tàu giết dân Việt chúng mày trơ mắt ngó không dám ho một tiếng; thậm chí còn không dám kêu thẳng tên bọn Tàu, mà phải gọi trại đi là “nước lạ”, sợ động mồ động mả tổ tiên của chúng mày. Người dân Việt lo sợ cho “an ninh quốc phòng” khi cho Tàu “mướn đặc khu” 99 năm là vì vậy!

Địt mẹ một lũ chó tay sai bán nước hèn hạ.

Xin bạn xem tiếp bài Một lũ chó tay sai mị dân tại Chân Trời Mới Media.

Related posts