Hôm nay 12/6/2018: thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un (cập nhật)

Hôm nay 12/6/2018: thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un (cập nhật)

Cập nhật – Như dự trù, 2 nhà lãnh đạo đã gặp nhau và bắt tay nhau thân thiện ngay sau 9 giờ sáng. Sau đó là buổi họp được gọi là “tay tư” vì chỉ có 2 vị lãnh đạo và 2 thông dịch viên trong một phòng riêng.
Sau vài giờ họp, khi bước ra khỏi phòng họp ông Trump đã tuyên bố với báo giới là họ đã có một cuộc họp tuyệt vời, và nói là 2 người đang đi tới để ký nhưng không nói rõ là ký văn kiện gì.

Xin bạn xem tiếp bài Hôm nay 12/6/2018: thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un (cập nhật) tại Chân Trời Mới Media.

Related posts