Một khách hàng vào tiệm nail Việt nói lời kỳ thị

Một khách hàng vào tiệm nail Việt nói lời kỳ thị

-Bắt 62 di dân lậu trong căn nhà 2 phòng ở Texas
-Hai phụ nữ bị ‘đổi mẹ’ lúc mới sinh, 72 năm sau mới biết
-Một khách hàng vào tiệm nail Việt nói lời kỳ thị

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts