Thị trưởng New York bị tố vượt biên giới

Thị trưởng New York bị tố vượt biên giới

-Bắt được phụ nữ bị tố đánh ông cụ 91 tuổi
-Thị trưởng New York bị tốvượt biên giới
-Canada không tăng ngân sách quốc phòng

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts