Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại

 

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Ngân sách cạn kiệt, chi nhiều hơn thu. Ngân hàng toàn hồ sơ nợ xấu khó đòi, chứng khoán kênh huy động vốn thì đỏ lòm, bất động sản thì…nằm im bất động vv… Làm sao giờ ?

Người ta có hai cách : Một là nhà nước mua lại nợ (như nước Mỹ), dân tài chính gọi là Bail – in, hoặc là xù nợ (Bail – out) như một xứ nhỏ bé ở châu Âu (quên tên), nhưng ở xứ này, đầu tư lớn nhất lại là các đại gia Nga có chút mùi Mafia, nên bị xù, mất tiền cũng ít được thương xót. Thậm chí còn bị rủa: “Đáng đời”.

Việt Nam thì khó, mua nợ thì không có khả năng, xù nợ thì cũng …không nốt. Nghe nói nhà nước định trả nợ những người đã cho vay từ hồi 1945 (ông Hồ cũng hứa thế, sau cái Sắc lệnh phát hành công trái). Nghe mà mừng…hụt.

Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại, đó là hành động châm đóm hút thuốc lào bên cạnh thùng thuốc súng./.

Xin bạn xem tiếp bài Bán đất làm “đặc khu” ? Chớ dại tại Chân Trời Mới Media.

Related posts