Chỉ biết trơ mắt ra nhìn! (*)

Lynn Nguyen FB

Hiện nay, tình hình chính trị của Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay Tầu Cộng. Bắc Kinh muốn ai lên làm lãnh đạo đảng cộng sản VN thì người đó sẽ được làm.

Tàu Cộng chúng luôn lựa chọn những kẻ có tinh thần nô lệ nhất, mà trình độ trí thức kém cỏi nhất, nói ngắn gọn là ngu nhất, để cho lên đứng đầu Đảng cộng sản VN như làm Tổng Bí Thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước , Chủ Tịch Quốc Hội để những ngu nhân này chỉ biết trơ mắt ra nhìn bọn Tầu Cộng tha hồ lấn biển, chiếm đất lũng đoạn kinh tế, tài chánh, và đầu độc dân Việt, mà không biết xử thế ra sao, chỉ biết ú ớ nói sảng.

Xin bạn xem tiếp bài Chỉ biết trơ mắt ra nhìn! (*) tại Chân Trời Mới Media.

Related posts