Sai lầm hay kế hoạch ?

 

Fb. Đỗ Ngà|

Dạt vòm là từ người ta ám chỉ rằng, những tay trong làm chỉ điểm phải rút trước khi cho nổ tung một cứ điểm của quân thù. Ngày trước, khi CS muốn đánh bom khủng bố, thông thường, chúng chuẩn bị chu đáo, sau đó báo cho đồng bọn rút đi. Khi đồng bọn rút hết, nó cho nổ tung nơi tụ tập ăn uống nghỉ ngơi của lính Mỹ. Kết quả, người chết la liệt gồm đa phần là thường dân và vài lính Mỹ. Còn Việt Cộng nằm vùng làm chỉ điểm vì đã dạt vòm nên an toàn.

Hôm nay vẫn thế, để phá nát nền giáo dục nước nhà, CS âm thầm đưa con du học nước ngoài. Khi nền giáo dục chỉ còn để dạy cho dân đen, thì chúng đã ra tay đánh sập nền giáo dục để dân ngu hoá. Dã tâm hơn, chính quyền này ra chương trình cải cách tiếng Việt nhằm làm loạn một ngôn ngữ vốn đã phát triển và ổn định từ hơn 300 năm qua. Đồng thời đưa một thứ chương trình tập đọc quái đản của ông Hồ Ngọc Đại làm loạn trí trẻ thơ.

Nếu muốn biết những thứ cải cách vớ vẩn đó là tốt đẹp hay âm mưu phá hủy thế hệ mầm non, thì hãy biểu tình đòi con em của đám quan chức phải học thí điểm trước. Như thế họ có chấp nhận không? Nếu họ chấp nhận thì cho chúng nó học đến lớn trước rồi kiểm tra kết quả. Đạt thì mới áp dụng cho nhân dân. Còn nếu họ từ chối thì chuyện trắng đen đã rõ.

Xin bạn xem tiếp bài Sai lầm hay kế hoạch ? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts