PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhói lòng câu chuyện thân nhân của người yêu nước bị bắt ở Đồng Nai

PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nhói lòng câu chuyện thân nhân của người yêu nước bị bắt ở Đồng Nai

Chỉ vì bày tỏ tình yêu nước mà phải vướng vào chốn lao tù của nhà cầm quyền CSVN, dẫn đến việc nhiều gia đình ở Đồng Nai lâm vào cảnh chia ly. Chúng tôi đã tìm gặp đến gia đình của công dân yêu nước Võ Như Huỳnh và Phạm Ngọc Huyền và không thể cầm được nước mắt khi nghe những lời chia sẻ của thân nhân.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

Related posts