Đinh Nguyên Kha đã rời nhà tù nhỏ về với gia đình

 

TNLT Đinh Nguyên Kha

“SÁU NĂM QUA KHÔNG BAO GIỜ LÀM TÔI NHỤT CHÍ, CHỈ CÓ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP THÔI, CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI MỤC TIÊU” – (TNLT Đinh Nguyên Kha)

TIN VUI!

ĐINH NGUYÊN KHA ĐÃ RỜI NHÀ TÙ NHỎ VỀ VỚI GIA ĐÌNH

“6 năm qua không bao giờ làm tôi nhụt chí, giờ chỉ thay đổi phương pháp, không thay đổi mục tiêu” – Đinh Nguyên Kha

Đinh Nguyên Kha, một người trẻ vừa rời nhà tù nhỏ sau 6 năm chôn tuổi trẻ trong nhà tù CS về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, mà thực chất chỉ là vì em đã tham gia đã rải truyền đơn, dán khẩu hiệu với nội dung chống đảng cộng sản Việt Nam “tham nhũng, bán nước” và phản đối Trung Quốc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa.

8h40 ngày 11/10/2018 gia đình gồm mẹ, anh chị và nhiều bạn bè đã đón Đinh Nguyên Kha ra khỏi đồn công an P6 Tân An Long An. Vì Kha bị quản chế 3 năm, nên trại K3 Xuyên Mộc chở từ Bà Rịa về bàn giao tại địa phuơng Phuờng 6.

Câu tuyên bố đầu tiên của Đinh Nguyên Kha là:
“6 năm qua không bao giờ làm tôi nhụt chí, giờ chỉ thay đổi phương pháp, không thay đổi mục tiêu”.

Chúc mừng bạn trẻ Đinh Nguyên Kha

ĐINH NGUYÊN KHA và những hình ảnh đầu tiên cùng gia đình sau 6 năm bị tù vì tội yêu nước!

Khí phách thay!

Xin bạn xem tiếp bài Đinh Nguyên Kha đã rời nhà tù nhỏ về với gia đình tại Chân Trời Mới Media.

Related posts