Bầu cử Mỹ giữa kỳ: Người Việt Little Saigon bỏ phiếu cho ai?

Bầu cử Mỹ giữa kỳ: Người Việt Little Saigon bỏ phiếu cho ai?

Nhiều cử tri gốc Việt ở Little Saigon đi bỏ phiếu hôm nay, 6 Tháng Mười Một 2018. Vậy họ sẽ bỏ phiếu cho ai?

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Related posts