Nữ Dân Biểu Liên Bang gốc Việt Stephanie Murphy thắng tuyệt đối

Nữ Dân Biểu Liên Bang gốc Việt Stephanie Murphy thắng tuyệt đối

Nhà báo Đỗ Dzũng cập nhật các kết quả sơ khởi cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tính đến 6 giờ 15 phút chiều giờ California. Đặc biệt, Nữ Dân Biểu Liên Bang gốc Việt Stephanie Murphy thắng tuyệt đối, tiếp tục tái cử khu vực 7, tiểu bang Florida.

Người Việt TV (c) 2018 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts