Tình thể đảo chiều: Maya Esparza dẫn trước Nguyễn Tâm 128 phiếu

Vào sáng thứ 5, mọi con mắt đều đổ dồn về khu vực 7, San Jose nơi có nghị viên Nguyễn Tâm đối đầu với đối thủ Maya Esparza.

Có thể nói đây là cuộc đua hồi hộp và gay cấn nhất trong kỳ bầu cử ở địa phương. Hôm qua, nhiều người vẫn tin đoán rằng Nguyễn Tâm sẽ thắng cử trong cuộc đua nay, thì sáng nay, thứ năm 08/11 số phiếu của Maya Esparza tăng đột biến và dẫn trước Nguyễn Tâm tới 128 phiếu. Trong số đó, Nguyễn Tâm có 5,681 phiếu chiếm 49.44%, Maya Esparza có 5,809 phiếu chiếm 50.56%

Kết quả sẽ được tiếp tục cập nhật vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm

Trước đó, Sáng thứ Tư, với 100 % báo cáo khu vực 7, Nghị viên Tam Nguyễn dẫn đầu đối thủ Maya Esparza bởi 13 phiếu bầu. Tuy nhiên, còn nhiều phiếu gửi qua đường bưu điện chưa được kiểm, có thể cuộc chạy đua này sẽ rất gay cấn

Cơ quan ghi danh cử tri Santa Clara cho biết sáng nay đã nhận được 257.476 trong số 725.680 phiếu bầu bằng thư được gửi cho cuộc bầu cử.

Nguyễn Tâm đã vui mừng khi kết quả đầu tiên được công bố bởi Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt Santa Clara, tại thời điểm đó, Nguyễn dẫn trước đối thủ hơn 1000 phiếu. Nhưng với mỗi lần cập nhật, Esparza đã thu hẹp khoảng cách. Tính đến thứ tư, Nguyễn đã nhận được 4.994 phiếu bầu; Esparza đã nhận được 4.981.

Vào năm 2014, Nguyễn đã đánh bại Esparza khoảng 203 phiếu bầu cho khu vực Quận 7, San Jose. Năm đó, phải mất gần 9 ngày sau cuộc bầu cử các lá phiếu mới được kiểm tra xong và tuyên bố Nguyễn là người chiến thắng.

TH

The post Tình thể đảo chiều: Maya Esparza dẫn trước Nguyễn Tâm 128 phiếu appeared first on Nhật Báo Calitoday.

Related posts