Toà Kháng án Liên bang yêu cầu chính phủ Trump tiếp tục DACA

(Reuters) – Tòa Kháng án liên bang ở California vào thứ 5 phán quyết, chính phủ ông Trump phải tiếp tục chương trình DACA đang bảo vệ hàng ngàn di dân lậu được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ được thực thi từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Toà Kháng án liên bang khu vực 9 tại San Francisco giữ nguyên chương trình DACA, trong đó bảo vệ nhóm di dân trẻ tuổi có tên “Dreamers” khỏi bị trục xuất, cho họ giấy phép làm việc mặc dù đây không phải là con đường vào quốc tịch.

Với quan điểm cứng rắn về di dân lậu, chính phủ ông Donald Trump vào tháng 9 năm 2017 đã ra thông báo sẽ từ từ loại bỏ DACA. Họ lập luận, ông Obama đã vượt quá quyền hạn hiến pháp khi qua mặt Quốc hội, tạo ra chương trình này. DACA hiện bảo vệ khoảng 700.000 di dân trẻ tuổi, chủ yếu là người Hispanic. Con số trước đây là 800.000 người.

Quan toà gồm ba thẩm phán, trong đó có một thẩm phán gốc Việt,  nhất trí duy trì lệnh của một thẩm phán liên bang hồi tháng Giêng, buộc chính phủ tiếp tục chương trình này. Toà bác bỏ tuyên bố của chính phủ rằng, quyết định chấm dứt DACA không được toà các cấp cứu xét.

Vụ kiện do Đại học California, tiểu bang California, Maine, Maryland và Minnesota và một số tiểu bang khác đệ lên, thách thức kế hoạch chấm dứt DACA.

Các thẩm phán cho rằng, bên nguyên đưa ra hồ sơ vững chắc rằng kế hoạch của  Tổng thống Cộng hoà vi phạm Hiến pháp Mỹ trong việc bảo đảm quyền được bảo vệ bình đẳng theo luật pháp. Bên nguyên đưa ra chứng cớ “động cơ phân biệt đối xử, lệnh chấm dứt đã ảnh hưởng đến cộng đồng Latino và những người gốc Mexico,” thẩm phán Kim McLane Wardlaw ghi.

Thẩm phán Wardlaw được cựu Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm. Hai thẩm phán còn lại, John Owens và Jacqueline Nguyễn được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm.  Thẩm phán Wardlaw và Nguyễn cũng cho rằng, bên nguyên có khả năng sẽ thắng trong tuyên bố, việc chấm dứt DACA vi phạm luật hành chánh liên bang.

Phán quyết cho thấy, một lần nữa ông Trump bị đánh bại về DACA mặc dù ông đã thắng một số phần trong chính sách di dân cứng rắn .

Vào hôm thứ Hai, chính phủ có bước đi bất thường khi yêu cầu Tối cao Pháp viện cứu xét hồ sơ này mặc dù toà phúc thẩm chưa đưa ra phán quyết.

Tổng thống vào hôm thứ Tư cho biết, ông nhìn thấy khả năng có thể làm việc với Dân chủ vừa giành được quyền kiểm soát Hạ viện, tuy nhiên, ông Trump phải chờ xem quyết định của Tối cao Pháp viện về vấn đề này.

Đây là phán quyết đầu tiên của toà kháng án liên bang liên quan đến quyết định chấm dứt DACA của chính phủ.

Hương Giang (Theo Reuters)

The post Toà Kháng án Liên bang yêu cầu chính phủ Trump tiếp tục DACA appeared first on Nhật Báo Calitoday.

Related posts