Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 2018

Houston- Hàng năm tới ngày 01 tháng 11  là khắp nơi từ trong nước tới hãi ngoại đều có những buỗi lễ  Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm , vị tổng thống khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam sau khi đất nước bị chia đôi.

Mỗi một năm chúng ta đều thấy lễ tưởng niệm cố tổng thống Diệm càng ngày càng nhiều người tham dự từ trong các nhà thờ tới bên ngoài  ở quốc nội cũng như tại hãi ngoại .

Năm nay tại Houston ,ngày 04 tháng 11 năm 2018  tại nhà thờ Ngôi Lời đã có lễ cầu nguyện và tưởng niệm cụ Diệm do con cháu cụ đứng ra tổ chức có nhiều giáo dân đã tới lễ cầu nguyện cho cụ . Trong khi đó , đây là năm thứ  ba , lễ tưởng niệm cụ được tổ chức ra ngoài phạm vi nhà thờ do một số người với sự hỗ trợ của cộng đổng Houston vào lúc 2pm30 cùng ngày

Lễ năm nay được tổ chức tại  số 7600 đường Sandford  Houston TX 77071 . Cờ Vàng tung bay khắp nơi trong khu thương mại này từ lúc 9am.

Bước vào trong chúng tôi thấy một bàn thờ   với  lư hương , đèn  và hoa  được trưng bày từ trên  tới hai bên bàn thờ .Hai bên có hai hàng cờ Vàng tạo nên một hình ảnh thật trang nghiêm

Đúng 2pm30 , nghi lễ bắt đầu  với nghi thức rước linh vị cố tổng thống do qúi chị trong nhóm Hương Nam đảm nhận , hai hàng  anh em cựu quân nhân với quân phục đứng nghiêm chào tay trong tiếng  hát bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống.

Sau khi Linh vị được an vị  , nghi thức chào cờ Mỹ, Việt và phút mặc niệm bắt đầu .

Chấm dứt phần nghi thức , tiếp theo là phần lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm  , linh mục Bùi Phong , Hội Dồng Đại Diện Cộng Đồng tiến lên trước bàn thờ làm nghi thức tưởng niệm .

Trong buổi tổ chức hôm nay chúng tôi thấy có gần 400 đồng hương tới tham dự , có hiện diện toàn bộ hội đồng đại diện đứng đầu là ông chủ tịch trung tá Trần Quốc Anh ,  nghị viên Stever Lee , bà LyLi Trương ủy viên khu học chánh Eclif ,anh chị em  đảng Việt Tân , đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, anh em trong Câu Lạc Bộ Lính , Hội ái hựu Thủ Đức , hội Không Quân ,  các hội đoàn ái hữu và nhiều thân hào nhân sĩ . Hội trống Lasan  có trên hai mươi em đã biễu diễn trống tạo nên một không khí rất hung hồn nói lên cái uy dũng , bất khuất của cố tổng thống Ngô Đình Diệm , người thà hy sinh chứ không chấp nhận cho Hoa Kỳ đem quân vào Miền Nam , người với tinh thần tự lực tự cường , lấy sức mình làm chính để xây dựng lên một đất nước Việt Nam Cộng Hòa phát triễn trên mọi lãnh vực , một đất nước có một thủ đô mang danh là Hòn Ngọc Viễn Đông . Một đất nước khắp năm châu đều kính phục .

Chương trình tiếp nối với phần phát biểu của cô Nguyễn Phương Dung , thay mặt ban tổ chức chào mừng quan khách và nói lên tinh thần bất khuất của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm . Nghị viên Stever Lee nói về tiểu sử của Tổng Thống và những đóng góp của cụ với  Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.

Chương trình tiếp tục với phần phát biểu của ông Mai Thanh Truyết nói về nền giaó dục và cải cách ruộng đất của cụ Diệm . Ca  sĩ  Vương Phùng Sơn , Mai Hoa cùng  nhiều ca sĩ và các  ban hợp ca đã liên tục  trình diễn những bản nhạc đấu tranh  nói lên tinh thần bất khuất của của toàn dân Việt Nam  quyết theo gương của cụ Diệm .

Buổi lễ chấm dứt lúc 4pm30 .

Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  đã  báo trước cái chết của toàn dân   ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Cái chết dần mòn  của đất nước Việt Nam ngày hôm nay . Chúng ta phải làm gì đây để cứu tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện tại .

Hãy Cùng Nhau Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm để cứu nước

Thanh Lãng.

 

Related posts