CCTT 25: LUẬT AN NINH MẠNG VIỆT NAM CHỐNG NHÂN DÂN, BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

CCTT 25: LUẬT AN NINH MẠNG VIỆT NAM CHỐNG NHÂN DÂN, BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

ĐCSVC luôn miệng bảo rằng muốn hội nhập vào thế giới, nhưng hành động của họ luôn đi ngược lại những gì họ nói.

Luật an ninh mạng nước nào cũng có nhưng mục đích của người ta là muốn bảo vệ dân trước sự tấn công, phá hoại của các hacker. Ở VN, ngược lại luật an ninh mạng được đưa ra chỉ để kiểm soát ý nghĩ của người dân, tức là vi hiến và vi phạm quyền riêng tư vốn phải được bảo vệ bởi bất cứ chính quyền nào.

Trong khi đó VN là một trong những nước có nhiều lỗ hổng về an toàn Internet nhất thế giới. Chế độc tài toàn trị CS không lo mặt đó mà chỉ tập trung kiểm soát từng người dân.

Hội nhập? Mỹ và Âu Châu đã lên án luật an ninh mạng chà đạp quyền tự do ngôn luận.

Luật an ninh mạng rập khuôn TQ nên càng đưa VN vào quỹ đạo thống trị của TQ nhanh hơn.

Nhiều người trong số khoảng 50 triệu người Viêt sử dụng FB đã lên tiếng phản đối bộ luật phản động này. Các bạn thì sao?

Related posts