Live: “BỎ ĐẢNG” – Phỏng vấn Nghệ sĩ NGUYỄN KIM CHI

Live: “BỎ ĐẢNG” - Phỏng vấn Nghệ sĩ NGUYỄN KIM CHI

Nữ nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi là người mới nhất công bố quyết định từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam. Lý do tại sao và cảm nghĩ của bà như thế nào về quyết định này? Xin mời các bạn cùng theo dõi chương trình FB Việt Tân Live để nghe những chia sẻ của bà cũng như để đặt các câu hỏi với bà về quyết định này.

Related posts