Chỉ có kiên trì và quyết liệt đấu tranh thì người dân mới có nhân quyền

Chỉ có kiên trì và quyết liệt đấu tranh thì người dân mới có nhân quyền

Vào tháng 02 năm 2014, trong dịp Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát, nhà cầm quyền CSVN đã chấp nhận 182 khuyến nghị liên quan đến tình trạng nhân quyền và dân quyền của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng…
Vào ngày 22 Tháng 1 năm 2019 tới đây, nhà cầm quyền CSVN sẽ phải ra trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ tại Geneve – Thụy sĩ để tường trình về tình trạng nhân quyền tại VN thời gian qua.
Phải chăng tình trạng nhân quyền và dân quyền tại VN trong 5 năm qua có tốt hơn ?
LS. Lê Công Định và nhà báo TQT có cuộc trao đổi về chủ đề này.

Các tin khác