Cần chống lại luật pháp bất công

Luân Lê |

Việc ban hành các văn bản pháp quy có tính quản lý hành chính ngày càng trở nên nguy hại vì bị lạm dụng bất kiểm soát và nó thường xuyên trong tình trạng trái luật cũng như Hiến pháp một cách nghiêm trọng.

Rõ ràng các cơ quan hành chính, đặc biệt ở cấp địa phương, đã thường xuyên đặt ra các quy định và ban hành các văn bản, quy chế vượt quá thẩm quyền và chức trách của mình, không những vậy, họ còn mặc nhiên coi những điều đó là bình thường và hợp lý trước sự im lặng của người dân thiếu suy xét và nhiều sự nhẫn nại.

Trong một phiên toà mà một công dân khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của cảnh sát giao thông, tôi đã nói thế này: việc người dân vẫn chấp hành theo các quyết định xử phạt thiếu căn cứ và trái pháp luật của cảnh sát giao thông không có nghĩa rằng hành vi của các cảnh sát này là đúng đắn và các quy định được viện dẫn ra là không sai trái. Và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng đều là chủ thể của luật pháp, do vậy, thân chủ tôi có thể là người đầu tiên lên tiếng và đấu tranh để thay đổi nó khi luật pháp đó thể hiện sự bất công.

Luật pháp mà bất công thì đó không phải là luật pháp, và mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ, khi nhận thấy được điều đó, phải chống lại và hành động để huỷ bỏ thứ luật pháp đó. Đó chính là cách tuân thủ luật cao nhất dành cho mỗi chúng ta. Và do vậy, buộc các cơ quan hành chính này phải thu hồi lại các quyết định đã ban hành và áp dụng nhiều năm qua tại các tỉnh, thành khác nhau trên cả nước. Không thể để các quy tắc quản lý địa phương chà đạp lên các quyền Hiến định tối cao của công dân và cũng là quyền con người thiêng liêng nhất./.

Các tin khác