TTS 39: VƯỜN RAU LỘC HƯNG: MỘT CHIẾN THẮNG CỦA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

TTS 39: VƯỜN RAU LỘC HƯNG:  MỘT CHIẾN THẮNG CỦA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

Chưa có nơi nào trên thế giới có một chiến dịch thu hồi đất như ở khu Vườn Rau Lộc Hưng. Không có quyết định thu hồi, không đền bù, không tái định cư và không cả báo trước, nội trong 1 đêm, ĐCSVN đã san bằng khu vườn rau Lộc Hưng thành bình địa!

Với quyết tâm triệt đường sống của những người dân ở khu Vườn Rau Lộc Hưng, đúng là một trận đánh mà “Đảng ta đi không gì cản nổi”! Trong trận đánh này, đảng đã thắng! Và thắng lớn, một trận đánh đẹp đáng ghi vào lịch sử tội ác của ĐCSVN sau này.

Các tin khác