Tất niên chính trị Mậu Tuất 2018?!

Tất niên chính trị Mậu Tuất 2018?!

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành

Năm Mậu Tuất sắp kết thúc, hiện tình Việt Nam vẫn chìm đắm trong cuộc khủng hoảng về mọi mặt từ kinh tế – xã hội đến an ninh quốc phòng.

Những con số khoe khoang của nhà nước cộng sản về thành tựu 2018 chỉ càng phơi bày bản chất dối trá của họ.

Nhà báo tự do Nguyễn Ngọc Già đã nói lên một vài cảm nhận của mình qua cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành.

Cuộc trò chuyện mang tên “Tất niên chính trị Mậu Tuất 2018?!“

Các tin khác