Mỹ mất Việt Nam, nhưng cứu được Đông Nam Á

Trần Trung Đạo|

Vừa qua, 27 tháng 1, 2019, báo Wall Street Journal có đăng bài viết “America Lost Vietnam but Saved Southeast Asia” của William Lloyd Stearman. William Lloyd Stearman trước đây từng làm việc trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của bốn tổng thống Mỹ.

William Lloyd Stearman ngoài việc nhắc lại các sự kiện liên quan đến chiến tranh Việt Nam mà nhiều người biết, còn nhấn mạnh đến quan điểm của TT Lý Quang Diệu trong hồi ký của ông “Từ Thế Giới Thứ Ba đến Thứ Nhất” (From Third World to First).

TT Lý Quang Diệu cho rằng “hành động của Mỹ đã giúp cho các nước không CS tại Đông Nam Á ổn định nội bộ. Năm 1975, các quốc gia này mới có đủ khả năng để đương đầu với CS. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, nguyện vọng chống Cộng của các quốc gia này có thể đã tan thành mây khói và Đông Nam Á chắc chắn đã trở thành CS.”

Tháng 11, 2017, trong bài “Việt Nam, Một Thời Thừa Máu”, người viết cũng đã bàn đến sự kiện máu của nhiều triệu người Việt đổ xuống không chỉ để thỏa mãn tham vọng bành trướng của Mao và CS quốc tế mà còn giúp các quốc gia vùng Đông Nam Á đang nghèo nàn bỗng trở nên giàu có.

Trong bài người viết cũng có nhắc đến câu nói của TT Lý Quang Diệu chiến tranh Việt Nam (đúng ra nên gọi “máu Việt Nam”) đã “giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian” để nâng cao mức sống, bởi vì nếu không, “Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”.

Giới cầm quyền CSVN đến nay vẫn tiếp tục lừa dối người dân Việt Nam về cuộc chiến gọi là “Chống Mỹ cứu nước”. Sự thật, máu của nhiều triệu thanh niên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống chỉ vì ý thức hệ CS và tham vọng của Mao Trạch Đông, và các quốc gia Đông Nam Á tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển kinh tế như Thủ tướng Lý Quang Diệu thừa nhận./.

Các tin khác