Hoa Kỳ: Số đơn xin visa nhập cư bị bác bỏ tăng vọt

Hoa Kỳ: Số đơn xin visa nhập cư bị bác bỏ tăng vọt

Theo một số thay đổi do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra năm ngoái, số lượng đơn xin visa nhập cư bị bác bỏ đang tăng vọt.

Các tin khác