Lính cứu hỏa đang cố gắng cứu Nhà Thờ Đức Bà Paris

Lính cứu hỏa đang cố gắng cứu Nhà Thờ Đức Bà Paris

1 đám cháy lớn bao trùm Nhà Thờ Đức Bà, ở Paris, Pháp vào thứ 2, 15 tháng 4. Khói bay khắp thành phố, tro bụi rơi đầy 1 vùng rộng lớn.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác