Nhà Thờ Đức Bà ở Paris bị cháy

Nhà Thờ Đức Bà ở Paris bị cháy

Hỏa hoạn vừa bùng phát tại Nhà Thờ Đức Bà ở Paris, Pháp. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc trùng tu nhà thờ.

Các tin khác