Truyền hình VOA 16/4/19: Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Truyền hình VOA 16/4/19: Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Ông Nguyễn Phú Trọng trong top tìm kiếm ở Việt Nam. Sau 2 năm, người Đồng Tâm tiếp tục đòi Chính phủ không giao đất cho Viettel. Dân biểu Mỹ đưa dự luật Tháng Tư Đen ra quốc hội. Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris. Hoa Kỳ tố Trung Quốc diễn tập gần Đài Loan. Ngày giỗ thứ 30 của Hồ Diệu Bang, tên tuổi gắn liền với biến cố Thiên An Môn. Xem thêm: http://bit.ly/2XibNMh

Các tin khác