Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/4/1975?!

Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/4/1975?!

Nền dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng hòa sau 21 năm tồn tại đã bị bạo quyền cộng sản cưỡng đoạt. Từ sau 30/4/1975 người dân 2 miền Nam Bắc phải sống trong chế độ công an trị của nhà nước cộng sản độc tài. Cuộc sống người dân không có tự do, hạnh phúc. Độc lập dân tộc luôn bị kẻ thù phương Bắc đe dọa thôn tính…

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề “Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/4/1975?!”

Các tin khác