Chuyện Lạ Đó Đây – April 21, 2019

Chuyện Lạ Đó Đây - April 21, 2019

Với Hồng Ánh và Nam Phong
Đề tài: Vấn nạn chuột

Radio Tiếng Nước Tôi – www.radiotiengnuoctoi.com
Xin mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo các chương trình tới.

Các tin khác