Nhạc sĩ Vô Thường | Tác Giả & Tác Phẩm

Nhạc sĩ Vô Thường | Tác Giả & Tác Phẩm

Tháng Tư đối với người Việt tị nạn là tháng đau thương buồn thảm, còn gọi là Tháng Tư Đen và nhiều danh gọi khác…Nhưng với những người yêu nhạc thì Tháng Tư còn để nhớ nhạc sĩ Vô Thường với tiếng đàn guitar bất hủ

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #TacGiaTacPham #VoThuong

Các tin khác