Chuyện Lạ Đó Đây – April 27, 2019

Với Hồng Ánh và Nam Phong
Đề tài: Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) tại Paris bị cháy vào ngày 15/4/2019 và những sự kiện cùng xảy ra trong ngày 15/4 trong lịch sử.

Radio Tiếng Nước Tôi – www.radiotiengnuoctoi.com
Xin mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo các chương trình tới.

Các tin khác