Trả lại sự thật cho lịch sử – April 27, 2019

Trả lại sự thật cho lịch sử - April 27, 2019

Radio Tiếng Nước Tôi (http://www.radiotiengnuoctoi.com)

Chương trình được phát thanh vào mỗi thứ Bảy lúc 11 sáng (giờ Cali) với XNV Lê Hoàng Hà, GS Hoàng Đức Phương, GS Trần Đình Sơn.

Đề tài: Làm sao nắm lấy thời cơ để tạo thay đổi tại Việt Nam như trong giai đoạn năm 1955.

Các tin khác