Việt Nam 24 Giờ, 6/5/19: Những điện thư chúc mừng ‘bí ẩn’ của ông Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa gì?

Việt Nam 24 Giờ, 6/5/19: Những điện thư chúc mừng ‘bí ẩn’ của ông Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa gì?

– Những điện thư chúc mừng ‘bí ẩn’ của ông Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa gì?
– Formosa Hà Tĩnh đang thải ra hàng triệu tấn chất thải
– Hàng ngàn cây thông gân 20 năm tuổi ở Lâm Đồng bị đầu độc
– 17 lô hàng thủy hải sản của Việt Nam bị EU từ chối nhập cảng

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác