Ban nhạc Phượng Hoàng | Tác Giả & Tác Phẩm

Ban nhạc Phượng Hoàng | Tác Giả & Tác Phẩm

Tuần lễ này khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả yêu nhạc trẻ Việt Nam tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Hựu Hà – một trong những chánh chim đầu đàn của ban nhạc Phượng Hoàng nhân kỷ niệm 16 năm ngày giỗ. Ngay từ năm 1965, khi mới bước vào con đường âm nhạc, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã đứng ra thành lập ban nhạc Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1965 với ban nhạc Hải Âu nhân Ðại Hội Nhạc Trẻ của Trường Trung Học Lasan Tabert.

Nhưng, phải đợi tới đầu thập niên 1970, khi ban nhạc Hải Âu không còn nữa, thì cũng nhạc si Lê Hựu Hà phối hợp với Nguyễn Trung Cang, Elvis Phương, thành lập ban nhạc Phượng Hoàng. Chính tại sân chơi Phượng Hoàng này, nhiều tài năng nhạc trẻ, đã cất cánh bay cao trong vòm trời âm nhạc Việt.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#TacGiaTacPham #BanNhacPhuongHoang

Các tin khác