Bộ Tài Chính không nộp hồ sơ thuế của TT Trump cho Quốc Hội

Bộ Tài Chính không nộp hồ sơ thuế của TT Trump cho Quốc Hội

-Bộ Tài Chính không nộp hồ sơ thuế của TT Trump cho Quốc Hội
-Ủy ban Hạ Viện sẽ bỏ phiếu kết luận bộ trưởng Tư Pháp khinh thường Quốc Hội
-Giám đốc FBI nói ‘không có do thám’ ban vận động Donald Trump

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com
Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác