Sáng tạo hay đọa đày chữ nghĩa? (1/2)

Sáng tạo hay đọa đày chữ nghĩa? (1/2)

30 tháng Tư-75, Bắc Việt chủ trương bỏ Hán Việt dùng chữ nôm. Tòa Bạch Ốc thành Nhà Trắng, Thủy Quân Lục Chiến thành Lính Thủy Đánh Bộ. Nhưng trái hẳn, 44 năm nay, CS kêu gọi sáng tạo và làm mới ngôn ngữ, nhưng chữ nghĩa Việt Nam đã đi vào con đường hỗn loạn, dùng từ Hán Việt một cách hỗn tạp, vô nghĩa. Nếu không biết dừng lại, thức tỉnh để sửa đổi và duy trì tinh hoa của tiếng Việt, rồi đây ngôn ngữ Việt Nam sẽ không còn ai hiểu, và tự diệt, mà mất ngôn ngữ thì văn hóa Việt Nam không còn.

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác