Hội luận với Hoàng Thế Dân và Nam Phong – May 09, 2019

Hội luận với Hoàng Thế Dân và Nam Phong - May 09, 2019

Đề tài: Tranh chấp tại Biển Đông giữa Trung cộng và Phi Luật Tân

Radio Tiếng Nước Tôi – www.radiotiengnuoctoi.com
Email: info@radiotiengnuoctoi.com

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo các chương trình tới. Cám ơn quý vị.

Các tin khác