Việt Nam 24 Giờ, 10/5/19: Tuyên giáo “cho phép” báo chí nói về chất thải Formosa

Việt Nam 24 Giờ, 10/5/19: Tuyên giáo “cho phép” báo chí nói về chất thải Formosa

– Tuyên giáo “cho phép” báo chí nói về chất thải Formosa
– Cá chết hàng loạt dạt vào bãi biển Đà Nẵng
– Tạm hoãn hạ giải Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu
– Hai địa danh của Việt Nam có tên trong 14 thác nước đẹp nhất thế giới

Các tin khác