Phá đường dây ‘kết hôn giả’ do người Việt cầm đầu ở Houston, 50 người bị bắt

Phá đường dây ‘kết hôn giả’ do người Việt cầm đầu ở Houston, 50 người bị bắt

Theo văn phòng Biện Lý Liên Bang Mỹ, Tính tới sáng ngày Thứ Hai, 13 Tháng Năm, có khoảng 50 người bị bắt giam do liên hệ tới một đường dây làm hôn nhân giả ở vùng Houston để trở thành thường trú nhân.

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác