Việt Nam 24 Giờ, 13/5/19: Nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn gặp Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Việt Nam 24 Giờ, 13/5/19: Nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn gặp Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

-Nhiều nhà hoạt động, chức sắc bị ngăn chặn gặp Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
-EVFTA được ký, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xuất hiện trình bày giao nhập Công ước 98 của ILO?
-Nhà máy vải của Trung Quốc thi công trái phép ở Quảng Ninh

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác