Garden Grove bắn 21 phát súng tưởng niệm 5 cảnh sát viên hy sinh

Garden Grove bắn 21 phát súng tưởng niệm 5 cảnh sát viên hy sinh

Lễ tưởng niệm được Sở Cảnh Sát Garden Grove tổ chức hằng năm. Năm cảnh sát viên hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ từ những năm năm 1950 đến những năm 1990.

Các tin khác