NPT vắng mặt Quốc Hội và Chính Phủ tranh quyền

Với ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ sức khỏe để "kềm giữ quyền lực”, hiện tượng đòi "chia sẻ quyền lực" giữa các khối đảng, lập pháp, hành pháp gia tăng, để từ đó phát sinh mô hình "đa trung tâm quyền lực" mà nhiều quan chức cao cấp thèm muốn nhưng đến nay mới có cơ hội, khi người đốt lò không còn đủ sức thổi lửa.
—————–
Nếu video này đã mang đến cho bạn thông tin hay, cần thiết, các bạn đừng quên bấm “Like”, “Favorite” và “Share” với những người bạn. Youtube Việt Tân cung cấp thông tin đa dạng, trung thực cùng với bình luận, quan điểm giúp bạn nhìn rõ hơn những vấn đề trong đời sống, xã hội kinh tế, chính trị của Việt Nam.
Hãy cho mọi người biết bạn suy nghĩ gì về vấn đề này.

SUBSCRIBE (GHI DANH ) với kênh Youtube Việt Tân
https://www.facebook.com/viettan/
https://viettan.org/

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

The mission of Viet Tan is to overcome dictatorship, build the foundation for a sustainable democracy, and demand justice and human rights for the Vietnamese people through a nonviolent struggle based on civic participation

Liên lạc | contact: media@viettan.org

Các tin khác