Lập bản đồ hơn 300 nơi xử tử ở Bắc Hàn

Một tổ chức phi chính phủ Nam Hàn đã xác định ít nhất 323 địa điểm xử tử ở Bắc Hàn, sau 4 năm nghiên cứu và phỏng vấn hơn 600 người Bắc Hàn đào tị.

Các tin khác