Gần 1,700 người bị bắt tại Mỹ vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em

-Gần 1,700 người bị bắt tại Mỹ vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em
-Vớt được thêm 4 du khách Nam Hàn trong vụ chìm thuyền trên sông Danube
-TT Trump nói vừa nhận lá thư tuyệt vời của chủ tịch Bắc Hàn

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác