Tại sao quốc hội Mỹ ủng hộ dân Hồng Kông biểu tình chống dự luật về dẫn độ?

Tại sao quốc hội Mỹ ủng hộ dân Hồng Kông biểu tình chống dự luật về dẫn dộ của Trung Quốc ?

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác