Viện Y Tế Hoa Kỳ kêu gọi người gốc Á ghi danh chương trình nghiên cứu y tế

Viện Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health, viết tắt là NIH) kêu gọi những người gốc Á đang sinh sống tại Hoa Kỳ hãy tình nguyện tham gia vào chương trình “All of Us” (Tất Cả Chúng Ta). Đây là một chương trình nghiên cứu y tế lớn nhất trong lịch sử, với mục tiêu nghiên cứu dựa trên dữ liệu thông tin y tế của 1 triệu người, thuộc mọi sắc tộc, mọi tầng lớp, trên Hoa Kỳ.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác